Omsorgsförvaltningen i Skara rapporterar ett prognosticerat underskott på 10 miljoner. Stora underskott riskerar leda till besparingar. Det har hänt tidigare i Skara att man tvingats […]