Omsorgen ligger 10 miljoner back

Omsorgsförvaltningen i Skara rapporterar ett prognosticerat underskott på 10 miljoner.

Stora underskott riskerar leda till besparingar. Det har hänt tidigare i Skara att man tvingats titta på åtgärder, men politikerna brukar prioritera att inte göra nedskärningar som försämrar skarabornas omsorg. Arbetsmarknadsenheten och seniorcafeet är inte lagstadgade verksamheter och dyker därför upp varje gång man ska peka ut möjligheter till större besparingar.

– Läget är allvarligt. Det finns inget annat alternativ än att besluta om att förvaltningen ska ta fram en åtgärdspaket för att minska underskottet. Detta kommer att presenteras vid nästkommande sammanträde, säger Michael Karlsson ordförande i omsorgsnämnden i ett pressmeddelande

Gunilla Druve Jansson (C) och Michael Karlsson (S)

Vi Moderater har i vårt budgetförslag flyttat arbetsmarknadsenheten till Tillväxtenheten. Då skyddas verksamheten från besparingar när omsorgen får underskott, och arbetsmarknadsarbetet kan inriktas på jobb och nycklar till samhället istället för att ses som en omsorgsverksamhet, säger Mia Nilsson, 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. Vi kommer att försöka samarbeta för att lösa den akuta situationen. Sedan måste vi se till att omsorgsförvaltningen får tillräckliga resurser och tydlig styrning så att man kan få göra sitt viktiga jobb i lugn och ro!

Kommunen anger att det är tydligt vad som bidrar till underskottet i förvaltningen. Dels är det omfattande individärenden, förändrade arbetstidsregler för cirka 450 medarbetare som arbetar dygnet runt, en bra men dyr sommar och engångskostnader som exempelvis dubbla hyror i och med flytten till Teglagården. Omsorgsförvaltningens förvaltningschef Pernilla Magnusson lyfter att en av de viktigaste sakerna som kommunen kan arbeta med och påverka är bemanningsfrågan. Just nu pågår ett arbete kring organisationen av bemanningen där målsättningen är att effektivisera bemanningsprocesserna.

BUDGETRAMARNA RÄCKER INTE

I Skara kommuns budget finns 0 kr i resultat för 2023 varför det inte finns någon möjlighet att skjuta till pengar till omsorgen i det akuta läget.

Verifierad av MonsterInsights