FN:s tystnad om sexuellt våld i Israel måste fördömas

I skuggan av en terrorattack som skakade världen har FN valt tystnad när det gäller det oacceptabla sexuella våldet mot israeliska kvinnor och flickor. Trots över 1 000 uttalanden och 60 000 videoklipp, inklusive vittnesmål från personer som bevittnat kvinnors utsatthet, har världen valt att ignorera dessa grymheter.

En vecka efter de tragiska händelserna kom FN med ett uttalande som förvånande nog undvek att adressera eller ens nämna det sexuella våldet som inträffat. Det är svårt att förstå hur en organisation som är dedikerad till mänskliga rättigheter kan undgå att ta upp en så avgörande och smärtsam aspekt av dessa attacker.

Sexuellt våld är en krigsförbrytelse och borde fördömas oavsett sammanhang. Den tystnad som omger detta ämne är förkastlig och skickar fel signaler till världen om prioriteringar och värderingar. Att FN inte aktivt tar ställning mot sådana övergrepp underminerar organisationens syfte och legitimitet.

Det är dags att vi gemensamt höjer våra röster och kräver rättvisa. De överlevande berättelserna måste höras och spridas för att skapa medvetenhet om den brutala verkligheten som dessa kvinnor och flickor har tvingats genomlida. Genom att dela detta budskap kan vi tillsammans bidra till att sätta press på FN och andra internationella aktörer att agera och fördöma sexuellt våld som en oacceptabel krigsförbrytelse.

Låt inte FN:s tystnad vara det sista ordet i denna fråga. Låt oss kämpa för att göra världen medveten om de övergrepp som har begåtts och kräva att rättvisa skipas för offren.

Tommy Schalén

Verifierad av MonsterInsights