Insändare; Fixa gatorna!

Börja fyll igen gropar i kommunens gator och vägar! Det är uppmaningen från insändarskribenten.

Skylt om insändare

 

Runt om i Skara kommun finns stora hål i vägar och gator som kommunen äger ansvar för. Allt detta medför uppenbara risker för fordonsskador. Jag och många andra har varit tvungna att göra undanmanövrar för att minimera skaderisken. Jag och andra har tröttnat !

De som inte tror mig .Åk själv åka runt och guppa runt….Orsakerna till detta kan vara flera. Bristfällig ledning och uteblivet planerat underhåll. Dålig asfalt, och avsaknad av uppföljning. Fotot utgör ett exempel, och är taget vid korsningen Bryggaregatan och Skaravägen i Axvall. Så har det varit väldigt länge. Och absolut inget händer. Talande för kommunens vägnät.

Jag tillskrev härom veckan (2024 -06- 19) ledningen för kommunens gata/parkavdelning och fick i retur ett ganska intetsägande svar . I vilket man försöker skylla ifrån sig på eninrättning som kallas ´Svevia ´.

Vilken man påstår äger ansvaret ( ? ) och h o p p a s från det hållet att dom skall åtgärda problemen så fort som möjligt. Tro et´ sa rellingen…- Och jag som trodde att kommunen ägde ansvaret för gator och vägar i staden och de omkringliggande tätorterna…

Delat ansvar är ju inget ansvar. Något måste nu helt klart göras.I närtid . Hur svårt kan det vara att beordra lastbilar och mannar utrustade med spadar som börjar fylla igen alla de stora hålen med bärlager grus ?

– Intill dess att kanske ( ? ) resurser för permanenta åtgärder dyker upp i en budget.

Detta kan vara något för oppositionen ( M + SD ) att ta tag i iform av ett initiativärende i lämpligt forum. Eftersom den nuvarande ledningen inte verkar bry sig.

 

F O LIDGREN

Varnhem

Verifierad av MonsterInsights