Invånarna formar framtidens Skara

Engagerade invånare formar framtidens Djurgårdshage

Arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Djurgårdshage har nu börjat på allvar. Vid den första av sex planerade temakvällar samlades 25 engagerade medborgare i stadshuset för att diskutera och arbeta med grönstruktur, kommunens grönområden.

– Det är jättebra och viktigt att medborgarna får ge sitt perspektiv. Vi behöver våga tänka nytt när vi tar fram en ny stadsdel, sa Alfons Marklén, en av deltagarna.

Kvällen inleddes med en informativ föreläsning om grönstrukturens betydelse. Därefter följde en workshop där deltagarna fick diskutera och bearbeta olika frågor relaterade till ämnet.

– Workshopen hade ett klockrent upplägg. Kvällen var produktiv och engagerande och det var intressant att se att mycket gemensamt kom upp, menade Patrick Woitala, en annan deltagare.

Resultatet av workshopen blev flera rekommendationer och förslag, som nu ska sammanställas i en rapport. Denna rapport kommer att överlämnas till politikerna och spela en viktig roll i planeringen av Djurgårdshage.

Fortsättning under hösten

Under hösten kommer medborgarberedningens arbete att fortsätta med teman som infrastruktur, bostäder, mat och energiförbrukning, social infrastruktur samt service och utbud. Syftet med dessa temakvällar är att säkerställa att invånarnas röster och idéer beaktas i planeringen av den nya stadsdelen.

Djurgårdshage är ett stort projekt där medborgarnas insatser och perspektiv är avgörande för att skapa en hållbar och trivsam stadsdel för framtiden.

Foto: Skara kommun. Arbetet med medborgarberedningen för den nya stadsdelen Djurgårdshage har påbörjats. Vid den första av sex planerade temakvällar möttes 25 engagerade deltagare i stadshuset för att diskutera och arbeta med temat grönstruktur, det vill säga kommunens grönområden.

Verifierad av MonsterInsights