Nyinflyttade på Teglagården riskerar bli utan nyheter och kontakt med lokalsamhället!

Det är med en känsla av besvikelse och frustration jag känner mig tvungen att lyfta fram en fråga som inte bara berör mig personligen, utan även påverkar flera boende på Teglagården.
Problemet som jag vill belysa är det faktum att, trots flertalet försök att lösa situationen, fortfarande får inte våra boende på Teglagården dagstidningar levererade på rätt adress.

Adressändringen gjordes i god tid innan flytten till Teglagården, och trots detta har de boende stött på oväntade hinder i form av att deras tidningar hamnar på Viktoriagården, en plats de inte har någon koppling till. Enheterna, anhöriga och boende har varit i kontakt med tidningen upprepade gånger och blivit bemötta med ursäkter, men tyvärr ingen konkret åtgärd.

Vad som gör situationen ännu mer beklaglig är att ingen verkar ha som uppgift att hämta tidningarna från Viktoriagården och leverera dem till de äldre på Teglagården. Detta trots att avdelningen, anhöriga och de boende själva har tagit initiativ för att lösa problemet. Det är svårt att förstå hur en så grundläggande och viktig tjänst som tidningsleverans kan gå fel och inte rättas till snabbt.

För de boende på Teglagården är dagstidningarna mer än bara ett nyhetsmedium; de är en koppling till omvärlden, en källa till information och en del av vår dagliga rutin. Att inte kunna ta del av dessa på grund av en bristande leveransservice är både frustrerande och nedslående.

Jag uppmanar att man tar detta problem på allvar och vidta åtgärder för att säkerställa att dagstidningarna når rätt adress. Det är inte bara en fråga om en utebliven tidning utan om möjligheten för de boende på Teglagården att vara delaktiga i det samhälle de lever i.
Jag ser fram emot att se en snabb och effektiv lösning på detta problem så att alla kan återgå till att njuta av våra dagliga tidningar på rätt plats.

Med förhoppning om förbättring,

En som bryr sig

Verifierad av MonsterInsights