Nytt beslut om barnkultur

Skara satsar på barn- och ungdomskultur: Ny barnkulturplan på gång

Skara kommun visar ett starkt engagemang för kulturens betydelse för barn och unga. Kommunen arbetar aktivt med att utveckla kulturutbudet för denna målgrupp, vilket styrs av olika lagar och styrdokument. Ett av de viktigaste kraven från Västra Götalandsregionen är att kommunerna ska ha en aktuell barnkulturplan för att kunna söka olika stöd och ersättningar.

På Västra Götalandsregionens hemsida står att läsa: ”En Barnkulturplan, eller vilket namn din kommun väljer att kalla den, är ett viktigt steg på vägen för att ge barnen det de har rätt till. Samtidigt får vi möjlighet att planera långsiktigt hur vi vill att kultur för barn och ungdomar i den egna kommunen ska fungera, hur vi ska samarbeta och hur kulturen ska utvecklas.”

I Skara är det framför allt Kultur- och fritidsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för kulturutbudet för barn och unga. Även om dessa nämnder arbetar inom sina respektive verksamhetsområden, sker det mycket samverkan mellan dem.

Ett gemensamt styrande dokument, beslutat av fullmäktige, skulle skapa en tydligare riktning och samordning för kulturutbudet. Det nuvarande dokumentet som kan liknas vid en barnkulturplan, beslutades 1988 och är idag föråldrat.

För att Skara kommun ska ha ett giltigt styrande dokument, behöver ett nytt barnkulturprogram tas fram. Enligt kommunens riktlinjer för styrande dokument från 2017 bör ett sådant program hanteras som ett strategiskt dokument som omfattar flera nämnders verksamhetsområden.

Därför beslutade kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden tar initiativet till att i samverkan med andra berörda nämnder och förvaltningar föreslå ett nytt barnkulturprogram för kommunen. Det gamla programmet, som bland annat föreslog alternativ till ”TV och videovåld”, känns idag som en tidsresa – hur många barn tittar på video nu för tiden?

Ett nytt barnkulturprogram skulle kunna möjliggöra en modern och relevant strategi för att främja kultur för barn och unga i Skara, och säkerställa att kommunen kan fortsätta att erbjuda ett rikt och varierat kulturutbud för framtidens generationer.

Foto: Katedralskolans uppsättning av Ronja Rövardotter.

Verifierad av MonsterInsights