Så kan kvinnor förbättra sin pension

40 år kvar till jämställda pensioner – även om arbetslivet blir jämställt idag

Enligt Jämställdhetsmyndigheten skulle det ta 40 till 50 år innan kvinnor och män når lika stora pensioner, även om arbetslivet plötsligt blev jämställt idag. För att Sverige ska kunna närma sig målet om ekonomisk jämställdhet krävs det förändringar både inom och utanför pensionssystemet.

Malin Allert, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, förklarar att pensionen återspeglar inkomsterna under arbetslivet. Sverige har de största skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner av alla nordiska länder. Detta beror främst på ett ojämställt arbetsliv, men även pensionssystemet kan enligt henne bidra till att kompensera för könsskillnaderna på arbetsmarknaden mer än det gör idag.

Enligt den senaste statistiken från 2022 är gapet i inkomster mellan kvinnor och män över 65 år fortfarande runt 28 procent. Det är en större skillnad än bland yngre kvinnor och män.

Jämställdhetsmyndigheten har analyserat pensionssystemet och identifierat flera orsaker till skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner:

 • Kvinnodominerade yrken har generellt lägre löner.
 • Trots att olika förklarande faktorer beaktas finns det fortfarande en löneskillnad på 4,5 procent mellan kvinnor och män.
 • Kvinnor arbetar oftare deltid.
 • Kvinnor går i genomsnitt i pension tidigare än män.
 • Föräldraledigheten och vård av sjuka barn är ojämnt fördelad.
 • Kvinnor är i högre utsträckning sjukskrivna och står utanför arbetskraften.
 • Kvinnor studerar längre.

Sara Andersson, en annan utredare, betonar att det nuvarande pensionssystemet utformades på 1990-talet med förhoppningen att arbetslivet och inkomsterna skulle jämna ut sig snabbare. Tyvärr har denna förändring skett långsamt, vilket leder till att även pensionsgapet minskar i långsam takt.

Pensionssystemet bidrar enligt analysen från Jämställdhetsmyndigheten till att upprätthålla skillnader mellan kvinnor och män. Kapitalinkomster, tjänstepensioner och allmän inkomstgrundad pension är de faktorer som mest påverkar inkomstskillnaderna mellan äldre kvinnor och män. Skatter, grundskydd och änkepension minskar skillnaderna, men tjänstepensionerna ökar gapet med 14 procent bland personer över 65 år. Kvinnor får i genomsnitt hälften av det männen får från tjänstepensioner.

Malin Allert framhåller behovet av en översyn av pensionssystemet som tar hänsyn till jämställdhet för att inte förstärka könsskillnaderna i arbetslivet.

Fem råd för att förbättra din pension som kvinna:

 1. Satsa på karriärutveckling: Sträva efter att arbeta inom branscher och yrken där lönerna är mer jämställda för att maximera din inkomst under arbetslivet.
 2. Överväg heltidsarbete: Om möjligt, sikta på att arbeta heltid för att öka din inkomst och därigenom öka din pension.
 3. Tänk långsiktigt: Planera din pension långsiktigt och överväg att arbeta längre om det är möjligt för att maximera dina pensionstillgångar.
 4. Spara extra: Om det är möjligt, spara extra pengar i olika pensionsfonder eller investeringskonton för att kompensera för eventuella skillnader i pensionen.
 5. Utveckla din ekonomiska kompetens: Ta kontroll över din ekonomi genom att lära dig om olika pensionsalternativ och investeringsstrategier för att säkerställa en stabil ekonomisk framtid
Verifierad av MonsterInsights