Skara Kommun Tar Stort Steg Mot En Grön Framtid – Innovationsnod för Gröna Näringar förverkligas

Under 2018 gav det politiska uppdraget i Alliansens budget impulsen till att skapa en grön innovationsnod i Skara. Efter en framgångsrik förstudie förra året är det nu dags för nästa steg i processen.

Skara kommun kommer under våren 2024 att påbörja arbetet med att förverkliga en grön innovationsnod som kommer att vara till nytta för både Skaraborg och Västra Götaland. Samarbetet involverar aktörer inom utbildning, forskning, innovation och näringsliv för att säkerställa en omfattande och hållbar utveckling.

Ansvarig för att driva projektet är Skara kommun, som nyligen rekryterat Richard Andersson som utvecklingsledare för området. Med erfarenhet från SLU:s innovationsarenor och tidigare arbete vid Högskolan i Skövde, där han fokuserat på att öka samhällsnyttan av forskning, är Richard entusiastisk inför den nya rollen.

Richard kommenterar: ”Mat är det mest grundläggande behovet hos allt levande. De gröna näringarna är helt avgörande för att lyckas med omställningen till långsiktigt hållbar matproduktion och matkonsumtion. Att få bidra till att det sker är en ynnest och ett arbete som jag tar mig an med stor nyfikenhet, engagemang och ödmjukhet. Bara tillsammans kan vi lyckas.”

Verifierad av MonsterInsights