Skara rasar i hemtjänstindex sedan förra året, med kraftigt försämrade resultat på nästan varje område.

SPF Seniorerna har nyligen släppt årets upplaga av Hemtjänstindexet, och för Skara har resultaten försämrats markant sedan förra året. Från plats 82 2022, har Skara nu hamnat på en oroande plats 154 av Sveriges 290 kommuner.

Indexet baseras på en kombination av nationell statistik och granskning av kommunernas webbplatser för att ge en övergripande bedömning av hemtjänstens kvalitet. Trots detta har Skara presterat under förväntningarna, med försämringar inom tre av de fyra bedömda områdena: information, biståndshandläggning, och stöd och utveckling.

Särskilt märkvärdigt är det stora fallet inom kategorin stöd och utveckling, där Skara gick från en lovande 9:e plats 2022 till en betydligt blygsam 149:e plats i årets index. Även inom information och biståndshandläggning har kommunen tappat mark, vilket signalerar en oroande nedgång i kvaliteten på dessa områden.

Även om Skara visade en förbättring inom utförande, där de klättrade från plats 151 förra året till nuvarande 63:e plats, är det inte tillräckligt för att kompensera för de övergripande försämringarna.

Jämförelsen med närliggande kommuner ger en blandad bild. Götene har klättrat uppåt från plats 87 till 49, medan Vara har upplevt en dramatisk försämring från plats 24 till 165. Skövde förblir bäst i närområdet, men hamnar ändå på plats 47.

Skaras totala indexsiffra på 66,6 jämfört med toppkommunen Halmstads 81,5 är en tydlig indikation på att kommunen har långt kvar att gå för att möta högre standarder inom hemtjänsten. Rapporten tydliggör att det finns ett starkt behov av att agera för att förbättra hemtjänstens kvalitet och användarupplevelse.

Verifierad av MonsterInsights