Turkiskt ja till Sverige i Nato!

Turkiska parlamentet har röstat ja till att ratificera Sveriges Nato-ansökan. Efter lång väntan har det turkiska parlamentet äntligen godkänt att Sverige blir medlem i Nato, […]

Vem är du om kriget kommer?

”Vem är du om kriget kommer?” Den retoriska frågan ställde Carl-Oskar Bohlins tal, minister för civilit försvar i sitt tal på rikskonferensen Folk och Försvar. […]

Verifierad av MonsterInsights