Vem är du om kriget kommer?

Insändare


”Vem är du om kriget kommer?”

Den retoriska frågan ställde Carl-Oskar Bohlins tal, minister för civilit försvar i sitt tal på rikskonferensen Folk och Försvar.

Så, vem är du i en tid där det svenska och globala samhället står inför osäkerheter och utmaningar.  Är det inte hög tid att reflektera över vår egen beredskap inför potentiella kriser? 

Vi lever i en värld där hotet om konflikter och krig inte längre är avlägset, utan snarare en realitet som vi inte kan blunda för. Att förbereda sig för det oväntade är inte att ropa ”vargen kommer”, utan snarare ett uttryck för en sund inställning till vår omvärld. 

Det är dags för oss som ett folk och ett samhälle att vakna upp och ta ansvar för vår egen överlevnad och motståndskraft.

Att förbereda sig för krig eller kris handlar inte bara om att ha en metalt inställning, utan det kräver också konkreta och praktiska åtgärder. Vi måste inse att medvetenheten om vårt sårbara läge i världen inte räcker – den måste omsättas i handling. Vi måste agera nu för att höja tröskeln och skapa ett samhälle som kan stå emot utmaningarna från ett totalt krig.

Investera i säkerhet


Först och främst behöver vi investera i vår nationella säkerhet. Det innebär att stärka försvarets-, polisens- och kriminalvårdensbudgeten för att säkerställa att vårt samhälle är välutrustade och vältränade för att möta olika hot. Vi kan inte låta naivitet och överdriven tilltro till andras goda avsikter underminera vår nationella säkerhet. Det är dags att ta ansvar för vår egen trygghet.

Utöver militära åtgärder är det också viktigt att fokusera på civilförsvaret och kommunal beredskap. Att skapa en beredskap i samhället på individnivå och på lokal nivå är avgörande. Det handlar om att utbilda och informera medborgarna om hur de ska agera i nödsituationer, hur de ska förbereda sig för evakuering, finna sina skyddsrum och överlevnad om det behövs.

Detta inkluderar också att ha tillräckliga lager av förnödenheter och nödvändiga resurser.

Kommunen kan också öka beredskapen

Att på kommunal nivå upprätta en fungerande frivillig resursgrupp (FRG) som samlar kompetenser på lokal nivå, Skara kommun har inte visat intresse för detta. 

Dessutom måste vi arbeta för att säkerställa en hållbar och oberoende infrastruktur. Att vara beroende av andra länder för våra grundläggande resurser gör oss sårbara. Vi behöver investera i vår egen energiproduktion, matproduktion och andra viktiga resurser för att säkerställa vår överlevnad i händelse av en kris.

Vårt ansvar sträcker sig också till internationell solidaritet och diplomati. Att arbeta för fred och samarbete mellan nationer är en viktig del av att förebygga konflikter. Men samtidigt måste vi vara realistiska och förberedda på det värsta scenariot.

Det är dags att sluta blunda för verkligheten och agera för att stärka vår nationella motståndskraft. 

Att förbereda sig för krig handlar om att vara realistisk, pragmatisk och ansvarsfull. 

Vem är du om kriget kommer? Det är hög tid att visa att vi är ett folk och ett samhälle som kan möta totalt krig med total motståndskraft.

Jag vet vem jag är om kriget kommer!

Tommy Schalén

Kn (pensionerad) med 13 tjänstgöringar utomlands

Verifierad av MonsterInsights