Långfredagen har högtidlighållits till minne av Jesu lidande och död, vilket länge präglade dagen. Idag är den mer en dag i firandet av den glada […]