Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana barn och utbildningsnämnden att ta hjälp av kommundirektören eftersom man inte klarar sitt kärnuppdrag. 40% av eleverna i Skara klarar […]