Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna nya bestämmelser och taxor för alkoholtillstånd och livsmedelstillsyn i Skara. De här tjänsterna köps av Lidköpings kommun och […]