Nya taxor för alkoholtillstånd och livsmedelstillsyn stoppades i kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna nya bestämmelser och taxor för alkoholtillstånd och livsmedelstillsyn i Skara. De här tjänsterna köps av Lidköpings kommun och alla 15 kommuner i Skaraborg har avtal.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände en kraftigt ökad kostnad för näringsidkarna efter en lång diskussion där oppositionen efterfrågat kostnadskalkyler och underlag.

När ärendet skulle tas i Kommunstyrelsen tog det dock stopp. Förslaget till beslut var även i KS att godkänna förändringarna, men Moderaterna och Sverigedemokraterna lyfte de frågor som blivit obesvarade i Samhällsbyggnadsnämnden och menade också att beslutstexten var otydlig och det fanns inga underlag som motiverade kostnadsökningen för näringsidkarna.

Efter en dialog enades Kommunstyrelsen om att taxorna skulle återremitteras till Samhällsbyggnadsnämnden.

Företrädare för fler av de 15 kommunerna uppger nu att de kommer att följa exemplet.

Verifierad av MonsterInsights