A-traktorer: För både ungdomars och landsbygdens skull!

Insändarskribenterna vill förtydliga sina argument för att stå upp för A-traktorerna, och ifrågasätta vänsterns agerande i frågan.

Skylt om insändare

Europaparlamentet röstade nyligen om nya europeiska körkortsregler. En viktig förändring var den om att åldersgränsen för att få köra A-traktor skulle höjas från 15 till 16 år. Detta förslag som främst kommer drabbalandsbygdsungdomar borde överhuvudtaget inte funnits med eftersom A-traktorer bara finns i Sverige.

A-traktorer har blivit en svensk tradition och något som unga på landsbygden värderar högt. För en del som inte bor nära fungerande kollektivtrafik är detta fordon det enda sättet att säkert ta sig till skolan, fotbollsträningen, affären eller till sina mor- och farföräldrar. Dessutom får unga förare som kör dessa fordon erfarenhet inför körkortet.

Dessa fordon är mer än bara ett transportmedel; det har vuxit upp en livaktig ungdomskultur kring A-traktorer eftersom dessa ger ungdomar som bor på landsbygden möjlighet attträffa vänner och umgås. Att höja åldersgränsen för att få köra A-traktor skulle därför begränsa ungdomars frihet.

Socialdemokraterna har genom att rösta för förslaget att sänka åldersgränsen underminerar denna svenska ungdomskulturoch när de sedan felaktigt försöka framstå som A-traktorernasfrämsta försvarare, underminerar de sin egen och även alla politikers trovärdighet. Det är denna typ av beteende som lett till en växande frustration med hela den politiska klassen.

Ledamöter i både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har trixat med sina röster och ändrat dem i efterhand. Detta gör ingen skillnad för utfallet även om det ändrar vad som står i röstprotokollet och ger dem en möjlighet att offentligt hävda deras avsikt var att rösta på ett annat sätt.

Det var helt enkelt så att de socialdemokratiska ledamöterna värdesatte sin relation med sina partikamrater från andra länder högre än sin plikt att försvara landsbygdsungdomars intressen.

Sverigedemokraternas tillväxt speglar ett ökat missnöje med politiskt spel. Men vi kommer stå fast vid vårt åtagande att försvara landsbygdens och ungdomens intressen, och vi kommer dessutom stå upp för alla svenskars intressen. En röst på oss är en röst för Sveriges nationella intressen – Sverige först.

Charlie Weimers
Europaparlamentariker (SD)

Åse Nicklasson (SD)

Vice ordförande SD Skaraborg

 

Foto Charlie Weimers:Frankie Fouganthine cc by sa 4.0

Foto Åsa Nicklasson: SD/ Press

Verifierad av MonsterInsights