Vad f*n får ni för pengarna?

Har kommunerna koll på fakturorna, undrar insändarskribenten som ger beröm till Skaras kommundirektör.

Skylt om insändare

Leif Östlings bevingade ord är väl idag mer berättigade än någonsin.

Entrepenören Jens Nylander skapade ideellt och på egen hand en AI-databas (artificiell intelligens) över fakturor inom kommuner och regioner. Han kom fram till att kommuner och regioner skulle kunna spara minst 90 miljarder som man idag felaktigt betalar ut (tjänstemannaansvar?)

Med anledning av detta ställde jag frågan till kommundirektörerna i Skara, Götene och Lidköping och även regionrådet Carina Örgård (V).

”Har du vidtagit några åtgärder för att med hjälp av hans databas kontrollera och åtgärda eventuella felaktigheter inom er kommun/regionen och kommer dessa ev felaktigheter i så fall att redovisas offentligt? ”

Linda Esseholt Hermansson i Skara svarade omgående: ”Ja det är en ny värld som öppnar sig med AI! Vi har precis tagit del av detta och är mitt i processen men vi kommer att både sätta oss in i uppgifterna mer detaljerat och vidta åtgärder. Det är ju på många sätt spännande vilka dörrar AI öppnar. Vilket verktyg! Vi är ju en offentlig verksamhet så det finns ingen anledning att inte vara öppna och transparanta i de åtgärder som vidtas men vi är inte riktigt där än i arbetet.”

Jerker Andersson Liljestrand i Götene svarade: ”Svaret på din fråga är nej, det finns inga fakturor från Götene kommun eller Götene kommuns bolag i databasen.”

Min följdfråga blev då: ”Har ni inte lämnat ut informationen eller är den inte efterfrågad?”

Jerker svarade: ”Kan inte svara helt på detta, jag får kolla med ekonomichefen när han är tillbaka i tjänst nästa vecka. Men om vi fått begäran så borde det ha lämnats ut, det är ju offentliga handlingar.”

Han har dock inte återkommit under veckan.

Ulrika Strandrot Frid i Lidköping har inte svarat alls.

Carina Örgård i regionstyrelsen svarade: ”Detta är jag inte insatt i och jag kan hänvisa dig till att kontakta förvaltningen via VGRs nummer för att få svar.”

Måste nog säga att jag är något förundrad över det ljumma intresset från tjänstemän och politiker (med undantag för Skara då), inte minst med tanke på att man istället försämrar välfärden genom besparingar i sjukvård och på våra äldre!

Tack för ordet!

Ove Nordström, partimedlem

Foto: Skara kommun/press

Verifierad av MonsterInsights