Åke Bonnier får hedersam kunglig medalj

Åke Bonnier avslutar sitt uppdrag i Skara och tilldelas Konungens medalj.

Skara stift står inför en förändring när biskop Åke Bonnier nu lägger ner sin stav efter många år av troget tjänstgörande. Biskop Bonnier, vars gärning har varit högt uppskattad både inom kyrkan och kulturlivet, har gjort ett bestående avtryck i staden. Som ett erkännande av hans insatser har han nu tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i högblått band.

Motiveringen för utmärkelsen lyder: ”Biskop Åke Bonnier för betydande insatser inom svenskt och internationellt kyrkoliv”. Denna hedersbetygelse är ett bevis på den viktiga roll Åke Bonnier har spelat, inte bara lokalt i Skara utan också på en bredare arena.

Åke Bonnier och hans hustru Kristina har båda varit innerliga stöttepelare för både kyrka och kulturliv i Skara. Deras engagemang har sträckt sig långt utanför kyrkans väggar och omfattat stöd till kulturella evenemang, lokala initiativ och samhällsfrämjande aktiviteter. Det är en gärning som har satt djupa spår i Skaras samhälle.

Skara stift kommer att minnas Åke Bonnier som en varm och dedikerad ledare. Hans tid som biskop har präglats av en öppenhet och närvaro som har berikat stiftets liv och verksamhet. Med Konungens medalj som en värdig avslutning på hans tid i Skara, lämnar Åke Bonnier efter sig ett arv av engagemang, kärlek och tro.

Med denna utmärkelse hedras en man vars insatser inom kyrkolivet har skapat ringar på vattnet och vars arbete kommer att leva vidare i de många människors hjärtan som har påverkats av hans ledarskap och närvaro.

Verifierad av MonsterInsights