Bostadspriserna stiger försiktigt

Bostadspriserna stiger, men med tvekan.

Bostadspriserna i Sverige steg med 1,2 procent under februari, markant för andra månaden i följd. Trots detta varnar experter för att dra förhastade slutsatser, och chefsekonom Robert Boije påpekar att den beräknade trenden antyder mer stabiliserade priser, med beaktande av säsongsvariationer och andra faktorer.

Boije understryker att det är för tidigt att utropa en stark trendbrott, och han påpekar att flera faktorer, inklusive det ökade utbudet och långa försäljningstider, talar emot en kraftig uppgång i bostadspriserna. Även om priserna har ökat i januari och februari, indikerar den underliggande trenden mer eller mindre oförändrade priser.

I januari varnade vissa för stora prisfall och marknadsturbulens vid ökad ränta, men Boije menar att om inget dramatiskt inträffar, kan siffrorna peka på att det sammanlagda prisfallet på bostäder från toppen våren 2022 till botten i december 2023 stannade runt 15 procent, vilket är mindre än prisuppgången under pandemin.

Lägenhetspriserna visar en svagt fallande trend, med en ökning på 0,9 procent i februari, jämfört med den större uppgången på 3,5 procent i januari. Regionalt sett var det framför allt i Södra Sverige och Storstockholm som lägenhetspriserna steg, medan Stormalmö uppvisade en liten nedgång.

Villapriserna steg med 1,4 procent i februari, mest i Norra Sverige och Storstockholm. Trots detta indikerar den beräknade trenden svagt fallande priser på villor under månaden. Boije förutspår en möjlig mer positiv utveckling för villapriserna jämfört med lägenhetspriserna de närmaste månaderna, men betonar samtidigt osäkerheten i prognoser.

Verifierad av MonsterInsights