Ännu ett år utan permanent lösning på toabehovet i Olins park.