Kreativ bokföring bakom Skaras resultat i Suicide Zeros ranking?

När Suicide Zero släppte sin kommunbarometer visade Skaras ranking en otrolig förbättring. De tre senaste årens resultat hade utvecklats från 5 till 7 till 27 poäng av 30 möjliga. Nu framkommer det att resultatet visar på förbättrade siffror, inte förbättrat arbete.

Suicide Zero arbetar med flera verktyg för att kommunernas arbete med att förebygga självmordsförsök och självmord ska förbättras och stärkas. Den otroliga förlust varje liv som går till spillo är, är drivkraften bakom insatserna.

Ett av verktygen är en kommunbarometer där kommunerna får svara på en självskattningsenkät kring sitt arbete. Där efterfrågas tex kommunens utbildningsinsatser, budgetarbete och samordning kring suicidprevention. I Skara har enkäten besvarats av en tjänsteperson med ett samordnande ansvar.

För två år sedan fick Skara 5 poäng av 30 genom sina svar, förra året ökade det till modesta 7 poäng. I år ökade plötsligt Skaras självskattade poäng till 27 av 30. Vad ligger bakom det kraftigt förbättrade resultatet?

Oppositionsrådet Ylva Pettersson ville ha svaret på frågan och bad att få se de tre årens enkätsvar för att få veta vilka förbättringar som skett. Istället fick Kommunalråd Gunilla Druve Jansson och oppositionsrådet skriftlig information om att kommunens svar byggde på att man valt att tolka om frågorna för att kunna förbättra resultatet.

Ett exempel som gavs var att på frågan ”Finns suicidprevention med i kommunens budget” hade man valt att svara ja, trots att det inte stämmer. Man skriver att eftersom Folkhälsorådet (som har en budget från regionen reds. kommentar) har det i budgeten valde man att tolka det som att det fanns i kommunens budget.

Oppositionsrådet reagerade kraftigt på uppgifterna och bad om fortsatt dialog. Kommunalrådet svarade istället positivt om den rejäla klättringen och det förbättrade resultatet och att kommunikationsavdelningen skulle kopplas på.

– Jag invände kraftigt mot detta, säger oppositionsrådet Ylva Pettersson. Att vi valt att jobba med svaren för att få fina siffror var allvarligt nog. Att med den informationen tillgänglig ändå vilja gå ut och stoltsera med en rejäl klättring vore ju direkt anstötligt! Med stöd från andra fick jag stopp på det.

Enkäten har besvarats utan underlag

En granskning av Skara kommuns enkätsvar visar att tidigare år har hälften av frågorna besvarats med ”vet ej”. Man har alltså av någon anledning inte ställt samman ett korrekt underlag innan man skickat in enkätsvaren. Att man nu svarat ”ja” på frågorna istället behöver alltså inte betyda att något arbete har förändrats eller förbättrats. Dessutom har alltså ansatsen varit att rapportera positivt.

– Vi vet tex att utbildningsinsatserna är punktvisa och inte alls kontinuerliga och allomfattande, säger Mia Nilsson 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. Det allvarligaste av allt är ju att när vi döljer brister i arbetet genom att ge oss själva finare siffror än vi är värda så riskerar det att själva arbetet inte förbättras. Då sviker vi alla med allvarlig psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Skara kommun har efter att detta uppdagades gått ut med förtydligande uppgifter.

 

 

 

Verifierad av MonsterInsights