ELON i Skara flyttar, slås ihop och växer!

Jonas Svärdh och Elon belönades som Årets handlare vid den senaste Näringslivsgalan i Skara, och nu tar företaget nästa steg i sin utveckling. Samtidigt tar Håkan Johansson ett strategiskt beslut att avyttra sin lokal på COOPområdet. Detta beslut kommer att omforma landskapet för Elon ljud & bild då de tar steget till den rymligare butiken på Smedtorpsgatan, en förändring utlöst av Håkans försäljning.

Orsakerna bakom försäljningen är mångfacetterade, där Håkan i Sklt nämner en överväldigande arbetsbörda och strävan efter butiker med bredare sortiment som drivkrafter att fokusera på företaget i Vara. In träder Jonas Svärdh och hans fru Ann-Louise som nya ägare och står inför utmaningen att fylla skorna efter Håkan.

De har redan expanderat tre gånger, och nu är de alltså redo för en ännu större satsning. Det är en möjlighet att etablera sig i en lokal som är specifikt utformad för butiksverksamhet, vilket anses vara mer ändamålsenligt och praktiskt för Elons behov.

Viktigt är också att poängtera att trots att de nya butikerna i Vara och Skara inte längre delar fysisk närhet blir de samarbetspartners snarare än konkurrenter. Detta understryker den starka samhörigheten inom Elon-kedjan och deras önskan att samverka för att uppnå gemensamma mål. Ett fortsatt engagemang i Skaras centrum och evenemang utlovas också.

En viktig detalj är planeringen för övergången till den nya lokalen, som är schemalagd till den 18 februari. Butiken planeras att öppna sina dörrar den 22 mars, vilket sammanfaller med  23-årsjubileumet av Elon ljud & bilds etablering, då de tidigare var kända som Audio Video.

Innan den officiella öppningen kommer en rea att äga rum för att anpassa sortimentet och förbereda den mindre butiken för en smidig övergång till den större miljön.

Verifierad av MonsterInsights