Här byggs nästa nya förskola i Skara!

Sörskogens förskola fasad

Nu påbörjas arbetet med ny förskola i Sörskogen

I Sörskogen är planerna för en ny förskola i full gång, med en nyligen inskickad ansökan om bygglov. Förskolan, som kommer att rymma 120 barn, kommer bestå av tre träbyggnader sammankopplade av två passager.

Beslutet om att bygga två nya förskolor togs i kommunfullmäktige 2018 i november. När Mariebergs förskola nyss invigdes var det den första nya förskolan i Skara på ca 30 år. Att påbörja även förskola två var ett beslut som togs vid barn- och utbildningsnämndens möte och i Kommunfullmäktige förra året. Sedan dess har projektet genomgått beredning i olika kommunala instanser. Förra mandatperioden var politiken oenig om förskolans placering då Socialdemokraterna ville se den byggd i ett redan existerande villaområde. Den dåvarande politiska ledningen lyckades dock till slut samla enighet kring placering i Sörskogen som ju växer och utvecklas. Detta sågs som viktigt för den kommande tillväxtstrategin. Den planerade strukturen inkluderar tre huskroppar i nord-sydlig riktning. Förskolan kommer att uppföras med fokus på miljön och använder ett koncept från Peab, som möjliggör en snabbare byggprocess.

Byggnaden kommer att prydas i färgerna sand, blå, gul och grön, med tak av plåt och treglasfönster.

Hållbarhet viktigt fokus

De kreativa planerna för första våningsplanet inkluderar en köksavdelning, torg, matsalar och konstverkstad i mittenhuset. De andra två våningsplanen innehåller olika utrymmen för personal och pedagogiska enheter för barnen.

Sörskogens förskola i genomskärning
En titt in i den blivande förskolan i Sörskogen

Förskolan planeras också med hållbarhet i åtanke, där taket är konstruerat för att möjliggöra framtida installation av solceller. Ambitionen är att integrera solceller, men detta kommer att ske efter att själva förskolan är byggd och finansierad. Årliga investeringar i solceller på kommunens fastigheter görs sedan 2019.

Bygglovsansökan väntas behandlas tidigt under det kommande året, och byggstart planeras så snart som möjligt. Målet är att förskolan ska vara färdig efter sommaren 2025, med medvetenhet om att ambitionen kan mötas av eventuella fördröjningar. Mariebergs förskola fördröjdes med år efter en rad överklaganden.

Verifierad av MonsterInsights