Skara växer! – utställning i stadshuset på skyltsöndagen.

Under skyltsöndagen presenteras Skaras byggplaner och pågående projekt på en spännande utställning i Stadshuset. Dessa planer, som har stöd från både den nuvarande och tidigare politiska ledningen, öppnar upp för en framtid där staden kan rymma 2400 nya invånare. Både den nya och den föregående ledningen har aktivt investerat i fler detaljplaner för att stödja en hållbar tillväxt.

En betydelsefull prestation under den senaste mandatperioden var att privata byggherrar för första gången på 15 år började uppföra bostäder i Skara. Detta markerar en positiv trend och ett steg mot en mer levande och växande gemenskap.

De stora företagsetableringarna i Skaraborg har också spelat en avgörande roll i att forma planerna för kommunens  framtid. Skaraborgs kommunalförbund förutspår att behov av över 800 nya bostäder i Skara kommer att uppstå de närmaste åren, drivet av den ökande efterfrågan från invånare och arbetskraft.

Under utställningen på skyltsöndagen leder tjänstemän från Tillväxtenheten och Planenheten besökare genom stadens framtidsvisioner, visar aktuella byggprojekt och svarar på frågor. Representanter från fastighetsbranschen finns också på plats för att dela insikter och information om tillgängliga tomter. Evenemanget äger rum söndagen den 3 december, första advent, från kl 12:00 till 17:00 i Skara Stadshus.

Verifierad av MonsterInsights