Insändare:Hylla veteranerna på FN-dagen!

Denna text är en insändare. Åsikterna är skribentens och representerar inte nödvändigtvis Skara idags åsikt.

På tisdag, den 24 oktober, är det FN-dagen. FN är en komplex organisation med åtföljande problematik men en sak kan vi vara eniga om: de fredsbevarande styrkorna och de kvinnor och män som tjänar i dem har gjort och gör ett otroligt arbete med att värna människoliv och mänskliga rättigheter. Detta arbete är ofta förenat med stora uppoffringar och risker. Vi bör alla vara tacksamma för att våra medmänniskor är villiga att ta ett uppdrag i FN:s styrkor och stå mellan oss och faran.

Skara har en rik och långvarig tradition av militärt arbete, och många är de skarabor som genom historien varit villiga att utsätta sig själva för stor fara för att skydda civila. Jag tycker att Skara bör gestalta den tacksamheten, och stoltheten över våra egna invånares tjänstgöring. Jag föreslår att vi sätter upp ett monument över Skaras veteraner. Till åminnelse av de som gjort stora uppoffringar, ibland den allra största, för freden, demokratin och varje människas säkerhet.

TT

Verifierad av MonsterInsights