Politiskt initiativ: bevara veteranbrandbilen i Skara.

Veteranbrandbilen är ett välkänt inslag i Skaras kulturliv. Nu tas ett politiskt initiativ för att säkra att brandbilen sköts om, och bevaras i Skara.

I en nytt initiativärende riktar Ove Berlin från Sverigedemokraterna i Skara Kommun fokus mot att säkerställa ägandet av den historiska veteranbrandbilen, en 89-årig Ford stegbil från 1937. Det unika fordonet, som endast kört cirka 400 mil, representerar inte bara en fordonshistorisk skatt utan är också en oumbärlig del av Skaras lokala historia och kulturarv.

Skaraborna ser fram emot att se veteranbrandbilen delta i Tomteparaden som ett slående inslag. Många barn i Skara har fått åka en tur med brandbilen och när det är evenemang i Skara deltar ofta brandbilen som nu senast vid julgransröstet på Hötorget.

Veteranbrandbilen
Veteranbrandbilen var ett omtyckt inslag vid julgransröstet.

Genom att föreslå att Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att genomföra en utredning, strävar Berlin efter att bevara detta kulturella arv i kommunens ägo. Initiativet vill enligt det inlämnade förslaget värna om det förflutna och säkerställa att den historiska kopplingen till denna Ford stegbil bevaras för framtida generationer i Skara Kommun.

Verifierad av MonsterInsights