Kommunen sade nej till Kråks evenemangstält!

Avslag på bygglov för eventtältet vid Kråks Värdshus – ett hårt slag för Skaras sommarplaner. Nu försöker politiker agera.

I hjärtat av Skara har Kråks Värdshus länge varit en central mötesplats, känd för sina evenemang under sommarens varma månader. Här har både lokala invånare och besökare kunnat njuta av livemusik, kulturella evenemang och mat och dryck. Dessa aktiviteter har bidragit starkt till en levande stadskärna och gjort Skara till ett attraktivt besöksmål. Många var därför glada när Kråks öppnade igen efter flera års stängning.

Inför denna sommar planerade Kråks Värdshus att igen uppföra ett stort eventtält för att kunna arrangera en rad spännande evenemang. Då tältet skulle stå uppe i mer än 30 dagar, krävdes bygglov. Glädjen byttes dock snabbt till besvikelse när Skara kommun igår meddelade avslag på bygglovsansökan, med motiveringen att tältet inte passar in i detaljplanen.

Beskedet är ett hårt slag, inte bara för Kråks Värdshus, utan också för alla som sett fram emot sommarens planerade evenemang. Många i lokalbefolkningen samt besökare hade hoppats på att kunna ta del av kultur- och nöjesutbudet i tältet.

Representanter för Kråks Värdshus har nu vänt sig till Skaras politiker i hopp om att hitta en lösning på problemet. Sture Nilsson (M), 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, agerade snabbt och lovade att ta upp frågan med nämndens ordförande, Lars Berg (C).

”Vi måste göra det vi kan för att underlätta för företagare i Skara som vill bedriva verksamhet eller utveckla sådant som gynnar Skara,” säger Nilsson.

Attraktiv stadskärna

Även Richard Pettersson, 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, har engagerat sig i frågan. Han uttrycker sin frustration över att beslutet går emot tidigare beslut om att göra stadskärnan mer levande.

”Vi har i flera sammanhang beslutat att Skara ska ha en mer levande stadskärna med evenemang och dragkraft för besöksnäringen, men sedan fattas beslut som motverkar det. Det är mycket märkligt och jag hoppas att Sture får gehör när han lyfter frågan. Skara måste värna om alla företag och föreningar som vill och vågar satsa. Och jag tror att Skaras invånare vill att vi som deras representanter tar tag i sådana frågor och löser problemen,” säger Pettersson.

Hur frågan kommer att utvecklas återstår att se, men engagemanget från lokala politiker ger hopp om att en lösning kan nås. Kråks Värdshus, liksom många andra, hoppas nu på att kunna genomföra sommarens evenemang trots de nuvarande hinderna. För Skaras skull vore det ett  steg mot en levande och attraktiv stadskärna.

Verifierad av MonsterInsights