Kommunen svarar om skrotbilarna vid Valleskolan!

En insändarskribent undrade om vad som ska hända med skrotbilar som står på parkeringen vid Valleskolan. Kommunen svarar!
Skylt om insändare

Tack för din fråga angående övergivna fordon på Valleskolan.

Enligt svensk lagstiftning har kommunerna befogenhet att avhjälpa hinder och fara, vilket inkluderar övergivna fordon. Om ett fordon lämnas på en parkering utan kommunens tillstånd och utan att det verkar vara i brukbart skick, kan kommunen ingripa.

Denna process har inletts med att försöker kontakta ägaren genom att skicka ett meddelande till den registrerade ägaren av fordonet. Om ägaren inte svarar eller om fordonet fortfarande lämnas kvar efter en viss tidsperiod, kan kommunen vidta åtgärder för att ta bort fordonet.

Det är viktigt att komma ihåg att hanteringen av övergivna fordon regleras av lagstiftning och att kommunen måste följa en lagstadgad process för att undvika eventuella juridiska konsekvenser.

David Einarsson, avdelningschef Service och teknik.

Verifierad av MonsterInsights