Så många fall av dödligt våld inträffade 2023

Det dödliga våldet ökar i Sverige visar en ny rapport från BRÅ.

Under det gångna året har Sverige bevittnat en ökning av dödligt våld, enligt nya siffror från Brå. Totalt rapporterades 121 fall av dödligt våld under 2023, vilket är en ökning med fem fall jämfört med året innan. Bland de tragiska statistikerna framträder en oroande trend där antalet kvinnliga och minderåriga offer ökar.

Fler kvinnliga offer: En markant ökning av kvinnliga dödsoffer noterades under 2023, jämfört med föregående år. Av de 121 fallen var 33 av offren kvinnor, en ökning med 10 fall från 2022. Samtidigt minskade antalet manliga offer något och landade på 88 fall under 2023.

Minderåriga offer: Ännu mer bekymmersamt är ökningen av minderåriga som blivit offer för dödligt våld. Totalt 17 fall avser offer under 18 år, vilket är en ökning med 9 fall jämfört med året innan.

Enligt Jan Lundbeck, statistiker på Brå, kan denna ökning delvis tillskrivas konflikter i kriminella miljöer där även kvinnor och minderåriga drabbas.

Våld i parrelation: Trots den övergripande ökningen var antalet fall av dödligt våld mot närstående i en parrelation oförändrat från föregående år, med 10 rapporterade fall under 2023. Alla dessa fall involverade kvinnliga offer.

Förändring i våldsmetoder: En intressant förändring i statistiken är användningen av våldsmetoder. Skjutvapen var fortfarande den vanligaste metoden, men användes i färre fall jämfört med 2022. Kniv eller annat stickande/skärande föremål ökade i användning och var den näst vanligaste metoden under 2023.

Det är viktigt att notera att statistiken inte enbart omfattar mord och dråp utan även andra händelser som kan utredas som dödligt våld. Av de totalt 488 anmälda fallen av mord, dråp eller barnadråp under 2023 konstaterades 121 vara fall av dödligt våld.

För mer detaljerad statistik och rapporter hänvisas till Brå:s hemsida där även övrig brottsstatistik för 2023 finns tillgänglig.

Verifierad av MonsterInsights