Krönika: Stor uppgift för Skolverkets nya generaldirektör.

Man behöver ta tillbaka det som vi vet är bra, arbeta bort flum och få riktlinjer som våra elever och lärare kan arbeta efter. Skolverket har fått en ny generaldirektör.

Att skolan behöver reformeras är det ingen tvekan om, det tror jag alla håller med om. Man behöver ta tillbaka det som vi vet är bra, arbeta bort flum och få riktlinjer som våra elever och lärare kan arbeta efter.

Nu kommer Joakim Malmström in som ny generaldirektör, f d chef för Riksantikvarieämbetet, historiker, duktig ledare. Han uttalade sig i den första intervjun om vad han ser som det allra viktigaste i skolan: läsning. Var och en kan ju fundera över när man behöver kunna läsa och verkligen tränga in i ett ämne. En tränad läsare kan inte bara koda av en text utan förstår innehållet, förstår vad orden betyder och vad det underliggande budskapet innebär. Tänk på reklam, som så sällan innehåller upplysningar, nej avsändaren går direkt på känslorna!

Läsning är nyckeln till samhället

ALLT kan vi få till oss via läsning, inte bara skönlitteratur som låter oss bekanta oss med människor och kulturer utan vi behöver kunna läsa i vardagen, tolka en beskrivning av en maskin, följa en anvisning, fatta sammanhanget, få fram det viktigaste. Det säger sig självt att det är väsentligt att förstå ett kontrakt, både vad det innehålleroch vad det INTE innehåller innan man skriver på en handling. I synnerhet bör man läsa det som står med liten stil!Man kanske någon gång i livet blir inblandad i en rättegång och måste veta vad man ska göra och inte göra. Hur ska man kunna försöka förstå hur livet var på pestens tid om man inte läser om det? Bilder kan visa mycket men inte vad som sker i människors inre.

Nästan allt kommer idag till oss via digitala medier där man måste ifrågasätta avsändaren. Från vem kommer den här uppgiften? Återges det rykten eller är det fakta, kommer uppgifterna från en myndighet eller från en nätsida som drivs av en extrem organisation?

Vi är lyckliga nog att leva i en demokrati där man får välja vem som ska ha makten och där man själv kan ställa upp i val. Vi får ta reda på hur det egentligen är och kampanja för en åsikt. Tänk på oppositionen i Ryssland där sanningen har ett högt pris. Tänk på ukrainarna som strider för att få leva i en fri demokrati!

Den nya chefen för Skolverket behöver se till att de som lär sig kan känna sig trygga i sitt lärande liksom lärarna som behöver stöd och fortbildning för att klara av världens roligaste och viktigaste yrke. Struktur och trygga rutiner ger ett lugn, nya kunskaper förankras i det barnen tidigare fått lära dig. Nutidens krav på analysförmåga som ligger långt över de flesta elevers horisont skapar stress och osäkerhet och du vet aldrig om det du gör duger.

Vi ser med förväntan fram emot vad Joakim Malmström kan åstadkomma från sin position som chef för Skolverket.

Lillis

Verifierad av MonsterInsights