LRF kräver att Länsstyrelsen upphäver sitt beslut att avbryta licensjakten på varg!

LRF Västra Götaland framför stark kritik mot länsstyrelsens beslut att avbryta vargjakten i Ripelången och understryker vikten av att fullfölja myndighetsbeslutet i ett pressmeddelande idag.

Sofia Karlsson LRF påpekar att länsstyrelsens osäkerhet om överlevande vargar i familjegruppen inte bör vara skäl nog för att avlysa jakten, särskilt när endast fyra av sex vargar har fällts enligt det initiala beslutet.

Ordföranden ifrågasätter länsstyrelsens resonemang kring DNA-test och genetiskt värde och påpekar att detta redan fastställts som obefintligt i det ursprungliga grundbeslutet. Hon framhåller även det omfattande förberedelsearbetet från jägarna med strategisk planering, noggranna kartor och säkerhetsåtgärder för att garantera en ansvarsfull jakt.

Sofia Karlsson betonar att vargjakten i Ripelången är ett betydande projekt som kräver samordning av många resurser och kompetenser. Hon nämner även de gynnsamma förhållandena för jakten, såsom spårsnö och tillgänglighet till lapptyg.

LRF Västra Götaland förväntar sig nu att länsstyrelsen omprövar sitt beslut och tillåter återupptagandet av jakten omedelbart. Det betonas att jägarnas och hundförarnas kompetens ska nyttjas effektivt för att avsluta jakten på de två återstående vargarna inom de av myndigheten angivna kartgränserna. En framhållning görs även om behovet av att skydda tamdjur i området från vargarnas skador

Foto: LRF Västra Götaland/pressmeddelande

Verifierad av MonsterInsights