Så röstade Skara i EU-valet.

KD och Centerpartiet stora förlorare i Skaras EU-val

Skaras preliminära valresultat för EU-valet har nu redovisats och det visar på markanta förändringar i väljarsympatierna. De största förlorarna i detta val är Kristdemokraterna (KD) och Centerpartiet, som båda tappar betydande väljarstöd.

Kristdemokraterna har drabbats hårt och förlorar hela 5,2 procentenheter, vilket innebär att deras andel av rösterna minskat från 10,1% till 4,9%. Detta tapp innebär att partiet förlorat mer än hälften sedan förra valet. Här skiljer sig också KD från det nationella resultatet genom att tappa nästan dubbelt så mycket i Skara som på riks.

Centerpartiet, som också sett en stor minskning i väljarstöd, tappar 4,2 procentenheter. Deras andel av rösterna har sjunkit från 12,3% till 8,1%. Detta resultat speglar en generell trend där Centerpartiet på riksnivå haft svårt att behålla sina väljare.

Även Sverigedemokraterna (SD) upplever en nedgång, om än mindre drastisk. SD tappar 1,4 procentenheter, vilket innebär att de går från 18,7% till 17,3%. Detta kan tolkas som en viss stabilisering, trots den minskade andelen.

M och S ökar i EU-valet i Skara

Bland vinnarna märks framförallt Vänsterpartiet som ökar med 3,5 procentenheter, från 4,9% till 8,4%. Detta är den största ökningen bland alla partier i EU-valet och visar på att tendensen på riksnivå återspeglas i Skara.

De två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har båda stärkt sina positioner. Socialdemokraterna ökar med 2 procentenheter, från 24,7% till 26,7%, medan Moderaterna går från 15,7% till 17,5% i Skara.

Valdeltagandet i Skara ligger på 47%, vilket är en måttlig siffra och visar på ett relativt stabilt intresse för EU-valet bland Skaras invånare.

 

 

Verifierad av MonsterInsights