Nu kommer Skara att se över stödet till enskilda vägar för att kunna stärka hela kommunens infrastruktur

I en enhällig omröstning i kommunfullmäktige har Skara kommun beslutat att se över de kommunala bidragen till enskilda vägar. Detta beslut stöds inte bara av politikerna i fullmäktige utan har även säkrats genom inkluderingen av motsvarande uppdrag i den politiska ledningens budget efter att Moderaternas motion lagts.

Under debatten lyfte Centerpartiets Suzanne Johansson fram motionens avgörande roll för landsbygdens näringar och levnadsvillkor utanför tätorten. Johansson underströk att dessa vägar är livsviktiga för både näringslivet och invånarna på landsbygden.

Ylva Pettersson (M) uttryckte sin tacksamhet för det enhälliga bifallet och poängterade att Skara måste stärka sin landsbygd och dess företagsinfrastruktur. Hon betonade särskilt vikten av att värna om landsbygden i ljuset av Skaras pågående satsningar på gröna näringar och den unika positionen i Skaraborg under den pågående expansionsfasen.

Den aktuella ordningen för kommunalt stöd till enskilda vägar har inte uppdaterats sedan 2009. Dagens gräns på 500 kr och ersättning på 1,50 kr per löpmeter över 100 m jämförs med andra kommuner som exempelvis Falköping och Skövde, vilka har mer generösa bidragsstrukturer. Skaras beslut att göra en översyn av regelverket och bidragsbeloppen förväntas skapa bättre förutsättningar för väl underhållen och sammanhållen infrastruktur.

Det föreslagna reviderade styrdokumentet förväntas presenteras för beslut i kommunfullmäktige 2024. Detta dokument kommer att ge stärkta möjligheter till en sammanhållen infrastruktur genom förbättrade villkor och höjda ersättningsnivåer för underhåll av enskilda vägar i hela kommunen.

Skara kommun tar därmed ett steg mot att säkerställa att dess väginfrastruktur håller jämna steg med dess tillväxtambitioner och strävan efter att bli en föregångare inom gröna näringar

Skara, med sitt unika läge i Skaraborg, strävar nu mot en infrastruktur som är i linje med dess tillväxtmål och översiktsplan.

Verifierad av MonsterInsights