Oppositionen vill sänka skatten

Oppositionen vill sänka skatten i Skara, och utökar samtidigt satsningar på omsorg och skola.

Oppositionen i Skara har lagt fram ett budgetförslag där skatten sänks med 0,40 kronor. Detta innebär en återställning av den skattehöjning som den styrande koalitionen införde tidigare i år. ”För oss är det en självklar prioritering att sänka skatten eftersom både hushållen och företagen har drabbats väldigt hårt av lågkonjunkturen, inflationen och den ekonomiska osäkerheten,” säger oppositionsrådet Ylva Pettersson.

Under 2024 var Skara en av endast 13 kommuner i Sverige som höjde skatten. Av dessa var det bara sju kommuner som höjde skatten mer än Skara. Många kommuner och regioner har det ekonomiskt svårt, men nästan alla har undvikit skattehöjningar för att skydda hushållens och företagens ekonomiska förmåga i lågkonjunkturens utmaningar. Skara var den enda kommunen i Västra Götaland som höjde skatten, trots att kommunen har haft stabil ekonomi med flera års överskott, till skillnad från många andra kommuner som har underskott och inga reserver.

Skattehöjningar ger sämre ekonomi

Enligt forskning är skattehöjningar tillväxthämmande, vilket innebär att den ökade skattekraften snabbt äts upp, vilket leder till en långsiktigt försämrad ekonomi i kommunen. ”När hushållen lever på marginalen eller kanske till och med på sparade pengar på grund av till exempel arbetslöshet, så gäller det att politiken tar ansvar för ekonomin och inte gräver djupare i människors plånböcker,” säger Tomas Karlsson, M, vice ordförande i Centrumbostäder. ”För allmännyttan är det viktigt att människor kan ha ett bra boende och klara av hyran. Vi kan inte höja skatten mitt i den värsta lågkonjunkturen utan att de mest utsatta drabbas.”

Synen på skattehöjning är en skillnad mellan den borgerliga oppositionen och den centerstyrda majoriteten. Både den politiska ledningen och oppositionen gör i sina budgetförslag historiska satsningar på skolan. Den politiska ledningens förslag inkluderar ungefär 16 miljoner kronor i utökat utrymme. Motsvarande summa finns i oppositionens förslag, som dessutom inkluderar 3 miljoner kronor för arbetsmarknadsutbildningar och skolmat. Detta innebär att oppositionen, trots skattesänkningen, höjer satsningen på skolan med flera miljoner mer än den politiska ledningen. Samtidigt har oppositionen inga besparingskrav på omsorgen, utan gör tvärtom en storsatsning på arbetsmiljön och bemanningen i omsorgen. Den politiska ledningen föreslår däremot ett besparingskrav på omsorgen med 5,5 miljoner kronor.

”Ju tuffare tider, desto viktigare att man gör en stark och modig budget som värnar om människor och om skattekraften,” säger Ylva Pettersson. ”Skattesänkningen ger människor mer pengar att klara sin vardag med men lägger också grunden för en bättre utveckling och en starkare skattekraft imorgon. Så värnar vi om välfärden.”

Oppositionens extra ekonomiska utrymme kommer främst från en omstrukturering av fastighetsförvaltningen, och effektiviseringar inom projekt.

Det återstår att se hur den politiska debatten utvecklas och vilket budgetförslag som får flest röster i den kommande omröstningen på måndag. Men klart är att frågan om skattenivåer och ekonomiska prioriteringar kommer att vara en central del av diskussionerna i Skara den närmaste tiden.

Verifierad av MonsterInsights