Oro i omsorgen i Skara – Medarbetare vittnar om pressat ledarskap och resursbrist

Under de senaste månaderna har medarbetare i omsorgen i Skara lyft allvarliga bekymmer om bristande omsorg på grund av pressat ledarskap och otillräckliga resurser. Många anställda vittnar om en arbetsmiljö präglad av stress, dålig planering och ett försummat fokus på de äldres välbefinnande.

En anställd, som önskar vara anonym, delar sina upplevelser: ”Vi har många duktiga chefer här också, men de går på knäna. Det är frustrerande att se att kvaliteten på vårt arbete minskar på grund av resursbrist och dålig arbetsledning.”

Flytten till Teglagården har också varit en källa till oro. Medarbetare rapporterar att andra viktiga aspekter av omsorgen har fått stå tillbaka i skuggan av förändringen. En anhörig berättar om en incident där en brukare nästan fick fel medicin på grund av bristfällig arbetsledning då två brukare blandades ihop på det nya äldreboendet.

”Det är en farlig situation när grundläggande saker som medicinering brister. Vi behöver mer resurser och en bättre dialog med ledningen för att säkerställa att de äldres behov inte åsidosätts,” säger en medarbetare.

Många medarbetare har valt att lämna sina tjänster på grund av den pågående situationen. Stress och en känsla av att deras arbete inte får den uppmärksamhet det förtjänar har varit bidragande faktorer till personalens avhopp.

För att lösa de påtalade problemen föreslår medarbetarna att det behövs mer resurser och en öppen dialog med den politiska ledningen. En förbättrad arbetsmiljö och bättre planering är nödvändiga för att säkerställa att de äldres omsorg håller högsta kvalitet.

Situationen i omsorgen i Skara kräver omedelbara åtgärder för att säkerställa en trygg och värdig omsorg för de äldre menar de medarbetare Skara idag talat med.

Verifierad av MonsterInsights