Tillbud och kränkningar i Skaras skolor.

På mindre än en månad har 43 anmälningar av kränkande handlingar inkommit i Skaras skolor. Flera intressanta uppgifter om förekomst och anmälning av kränkningar framkommer.

Den senaste månaden har skolorna i Skara rapporterat in en hög siffra av 43 anmälningar gällande kränkningar. Bland dessa anmälningar riktas fyra av dem mot lärare, övriga mot andra elever, vilket väcker frågor om arbetsmiljön inom skolvärlden. En klar högkoncentration av anmälningar, hela 23 stycken, kommer från Mariebergsskolan, vilket kan peka på potentiella problem inom den specifika skolan, men lika gärna på ett föredömligt arbete med att göra tillbudsrapporter.

Även om många av anmälningarna inte är kategoriserade, är det oroande att fem av dem identifieras som anmälningar av fysisk kränkning. Detta understryker behovet av att uppmärksamma och adressera våld och aggression inom skolmiljön.

Intressant nog är det enbart sju anmälningar som involverar äldre elever från Viktoriaskolan och Katedralskolan sammanlagt. Det är värt att notera att vissa enheter, såsom Sunnanäng och Duvan som har samma rektor, inte alls förekommer i statistiken. Det är svårt att dra slutsatser om detta beror på frånvaro av kränkningar eller på underanmälan av sådana incidenter

 

Foto: Diego Grez cc by 3.0 (maskerad)

Verifierad av MonsterInsights