Samverkan i Skaraborg bryter det kriminella ekosystemet

Vi måste stå enade för att stå emot hot och osäkerhet. Ett starkt budskap från landshövding Sten Tolgfors, polisområdeschef Skaraborg Fredrik Malm och chef Kriminalvården Linda Hilmarsson på Skaraborgsdagen.

 

Skaraborgsdagen lyfts en diskussion om kommunernas roll i ett komplex kriminellt ekosystem, och hur samverkan mellan olika samhällsaktörer kan vara avgörande. Landshövding Sven Tolgfors  inleder med att poängtera behovet av att delegera förebyggande uppgifter till kommunerna och att öka deras ansvar. Han understryker vikten av förberedelse för att minska riskerna och trycker på demokratins styrka gentemot diktaturer. Samtidigt noterar han den allvarliga säkerhetssituationen globalt och framhäver att sammanhållningen i Skaraborg är en viktig faktor för att möta utmaningarna.

Linda Hilmersson, Fredrik Malm och Sten Tolgfors
Linda Hilmersson, Fredrik Malm och Sten Tolgfors på Skaraborgsdagen

Därefter tar polischef Fredrik Malm  över och ser möjligheter i att ge kommunerna ett lagstiftat ansvar. Han betonar samarbetets roll i att minska nyrekrytering till brottslighet och nämner att samverkan med det lokala civilsamhället är avgörande. Malm delar även positiva exempel, som Volvos batterifabrik i Mariestad, och berättar om pågående arbete med Skellefteå för att säkerställa trygg tillväxt.

Sten Tolgfors återvänder till diskussionen och pekar på polisens evidensbaserade arbete, samtidigt som han betonar att det finns mycket att lära av samverkan mellan myndigheter och kommuner.

Linda Hilmarsson ger sin synpunkt genom att adressera fördomar kring en eventuell kriminalvårdsanstalt lokalt. Hon kontrasterar idén om ökad brottslighet och framhåller istället att det kan skapa fler arbetstillfällen och bidra till trygghet. Fredrik Malm kompletterar detta genom att betona kommunernas framgångsrika arbete med att öppna dörrar för ungdomar på glid, och han ser detta som ett väsentligt uppdrag.

Sammanfattningsvis belyser de olika personernas uttalanden behovet av en gemensam strategi för att skapa trygghet och tillit i samhället. Diskussionen kring förebyggande åtgärder, samarbete med kommuner och civilsamhället, samt en positiv syn på lokal utveckling och trygg tillväxt, ger en mångfacetterad bild av hur olika aktörer kan bidra till en säkrare och framtidsbyggande gemenskap.

Verifierad av MonsterInsights