SD: En uppmaning till handling för långa ekipage

Skara missar en chans till utveckling om inte Kommunstyrelsen agerar för långa ekipage, menar insändarskribenten.

Skylt om insändare

Kommunstyrelsens beslut i februari 2023 att inte agera utifrån den möjlighet som uppenbarade sig genom att följa SD:s förslag om en säker uppställningsplats för långa lastbilar riskerar att fungera som en bromskloss för jobb och företagande i kommunen. Många av företagen i Skara står inför en situation där det inte finns tillräckligt med plats för att hantera dessa stora fordonskombinationer, vilket begränsar möjligheterna för vår lokala ekonomi att växa och utvecklas.

I februari tog Sverigedemokraterna initiativet till att föreslå skapandet av en säker uppställnings- och rangeringsplats, ett förslag som inte bara understryker en akut nödvändighet utan också visar på de stora möjligheterna för nya företagsetableringar och ekonomisk expansion i Skara. Denna plan för att hantera 34,5 meter långa fordon i fordonsflottorna innebär en stor chans för Skara att bli mer effektiva och miljövänliga. Genom att skapa denna nya anläggning kan vi inte bara underlätta dessa transporter utan också locka till oss en rad nya verksamheter – allt från restauranger och tankstationer till servicecenter för tunga fordon och laddningsstationer för elfordon. Det är en möjlighet att bygga en framtid där Skara är känt förmöjligheter, skapande av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

”För Skara står mycket på spel – att vara ledande inom transport och logistik, vår omsorg om miljön och vår ekonomiska framtid. Det är dags för alla i Skara, från kommunledningen till företag och invånare, att stå enade bakom detta förslag. Vi måste tillsammans kämpa för att Skara inte bara ska anpassa sig till framtiden, utan forma den. Låt oss visa att Skara är en föregångare som välkomnar förändring med öppna armar och leder vägen med nya idéer och samarbete. Nu är det dags att agera – för Skaras skull och för framtiden.”

Ove Berlin

Sverigedemokraterna Skara

Verifierad av MonsterInsights