Moderaternas nyårslöfte: Ta kampen mot centerstyrets sänkningar av föreningsstöden!

Den politiska ledningen ville inför årets sista nämndsmöte sänka stödet till föreningar som har egna lokaler från 65% till 50% av driftskostnaderna.

Alla kan förstå att i tider då driftskostnaderna ökar kraftigt pga inflation, då lågkonjunkturen och en orolig omvärld pressar alla medlemmar, så innebär de här planerna ett kraftigt avbräck och ett direkt hot mot de drabbade föreningarnas verksamhet.

Vi Moderater kan inte under några omständigheter ställa oss bakom detta förslag.

Medborgardialoger

Under året har äntligen de medborgardialoger genomförts som på Moderaternas initiativ beslutades om i budget 2020 då tyvärr  Coronarestriktioner förhindrade att de genomfördes. Det har varit en fantastisk uppslutning på de här medborgardialogerna, inte minst av alla människor som är engagerade i föreningslivet i alla kommunens tätorter.

Ett återkommande tema är hur viktiga de här föreningarna är för det lokala samhället. De kommunala bidragen till föreningarna utanför Skara tätort är inte bara ett stöd till föreningarnas egna verksamhet utan även till alla i det omkringliggande samhället, eftersom de flesta föreningarna har ett brett samhällsengagemang och bidrar till trygghet, gemenskap, minskad utsatthet och minskat utanförskap.

Att sänka bidragen just för de föreningar som har egna lokaler slår hårt mot landsbygdens och de mindre tätorternas livskvalitet. Däremot är ju föreningarna i Skara tätort som kan använda de kommunala lokalerna undantagna från just den här sänkningen. Vi Moderater kan inte förstå hur hela kommunens sammanhållning, livskvalitet och attraktionskraft skulle stärkas av denna nedbrytande och faktiskt orättvisa neddragning i föreningsstödet.

Återremiss

I senaste nämndsammanträdet med kultur och fritidsnämnden lyckades vi i all fall få igenom en återremiss på det här förslaget från den politiska ledningen. Vi vill tacka Frans Persic för att förslaget kan få bearbetas ytterligare innan det går till beslut. Vi hoppas att det betyder att den politiska ledningen kan komma till sans, och inte genomföra det här dråpslaget mot vårt värdefulla föreningsliv.

Sänkta föreningsbidrag trots skattehöjning

Avslutningsvis är det värt att notera att den centerstyrda vänsterledningen i Skara i år har höjt skatten för alla som kämpar med sin privatekonomi men de kan ändå inte klara av att stötta föreningarna på samma nivå som tidigare.
Man försöker dribbla bort 400 000 i försämrat stöd genom att kalla satsningarna för tillfälliga. För oss Moderater finns bara en siffra som är viktig. Det är summan på sista raden och den är nu mindre i en tid när den snarare borde öka. Ett tidigt nyårslöfte från oss blir att fortsätta kämpa för att rädda det som räddas kan av föreningsstöd.

Moderaternas ledamöter i kultur och fritidsnämnden 

Verifierad av MonsterInsights