Skara: Alla hålltider för studenten!

Storslaget Studentfirande i Skara

Den 13 och 14 juni fylls Skara med festligheter när stadens studenter firar sin examen. Firandet inleds på torsdagen med Naturbruksskolan Uddetorp och Axevalla hästcentrum och fortsätter på fredagen med Katedralskolan och Olinsgymnasiet.

Torsdagens Program

Naturbruksskolan Uddetorp och Axevalla hästcentrum firar sina studenter den 13 juni. På Uddetorp springer studenterna ut från stentrappan vid huvudbyggnaden klockan 11.00. Strax efter, cirka 11.30, startar studentkortegen genom Skaras gator. Axevalla Hästcentrums ceremoni börjar klockan 09.40 och deras utspring sker klockan 10.30.

Fredagens Program

Fredagen inleds med Katedralskolans högtidliga firande i Skara Domkyrka. Efter ceremonin fortsätter festligheterna på skolan fram till det traditionella utspringet klockan 12.30. Studenterna avmarscherar sedan mot Botan klockan 13.30 där de deltar i ridning, simning och ringlek. Vid 14.45 går de vidare mot Krabbelund och en kortege genom Skaras gator och torg inleds klockan 15.00. Dagen avslutas med fortsatt firande i enskild regi från klockan 16.30.

Utspring
Så här ställer programmen upp sig vid utspringet från Katedralskolan.

För att underlätta för anhöriga att hitta sina studenter kommer skyltar med programbeteckningar att finnas vid samlingsplatserna på Katedralskolans övre skolgård. Programbeteckningarna inkluderar bland annat BA, BF, EE, EK, ES, 4-årsprogrammet, HA, IB, NA, SA, TE och VO.

Olinsgymnasiets elever samlas på fredagsmorgonen för fotografering och stipendieutdelning innan deras utspring. Först springer AGYS-eleverna ut klockan 11.50, följt av ES21-eleverna klockan 12.00. Efter utspringet fortsätter firandet med en studentkortege, som startar cirka klockan 12.30.

Översikt med tider

– **Naturbruksskolan Uddetorp**
– 11.00 Utspring från stentrappan
– 11.30 Studentkortege genom Skara

– **Axevalla Hästcentrum**
– 09.40 Ceremonistart
– 10.30 Utspring

– **Katedralskolan**
– 12.30 Utspring
– 13.30 Avmarsch mot Botan
– 13.45 Ridning, simning och ringlek i Botan
– 14.45 Avmarsch mot Krabbelund
– 15.00 Kortege genom Skaras gator och torg
– 16.30 Fortsatt firande i enskild regi

– **Olinsgymnasiet**
– 11.50 Utspring AGYS
– 12.00 Utspring ES21
– 12.30 Studentkortege

Skara förbereder sig för två dagar fyllda med glädje och tradition när studenterna tar steget ut i vuxenlivet.

Bild: Skara kommun

Verifierad av MonsterInsights