”Vi behöver mindre regler och mer möjligheter” :Jörgen Warborn

Jörgen Warborn om att skapa ett företagsvänligare EU och främja tillväxt genom frihandel

Fråga: Jörgen Warborn, du är en av Moderaternas nuvarande ledamöter och kandidater till Europaparlamentet. Vad är dina främsta prioriteringar inför valet?

Svar: En av mina viktigaste prioriteringar är att förenkla tillvaron för företagare i Europa. För närvarande måste svenska företagare navigera genom en djungel av lagar och förordningar. Jag driver på för regelförenkling för att skapa bättre förutsättningar för småföretag att växa, både i EU och i Skaraborg.

Fråga: Kan du utveckla din syn på regelförenkling och hur den kan förbättra för företagare?

Svar: Jag arbetar för principen en in, en ut, där varje ny kostnad i form av lagstiftning balanseras med en motsvarande minskning någon annanstans. Vi måste också sluta överimplementera EU-regler i Sverige, som exempelvis den övertolkning som Naturvårdsverket gjorde angående eldning av grenar och löv.

Warborn
Jörgen Warborn vill se färre regler och fler möjligheter.

Fråga: Du nämner även kärnkraftens betydelse för företagens konkurrenskraft. Kan du berätta mer om det?

Svar: Absolut. Kärnkraften är avgörande för vår konkurrenskraft, och jag har arbetat för att klassa den som en grön investering, vilket vi har lyckats med. Nu är vårt fokus på att utveckla små modulära reaktorer för att göra det billigare och snabbare att bygga nya kärnkraftverk.

Fråga: Hur ser du på frihandelens roll för tillväxten i Skara, Sverige och EU?

Svar: Frihandel är avgörande för vår tillväxt. Vi behöver fler frihandelsavtal som underlättar för företag att exportera och ger konsumenter ökad valfrihet. Samtidigt måste vi se till att dessa avtal fokuserar på att främja tillväxt och att riva handelshinder, vilket gynnar alla företag och ökar konkurrenskraften och välståndet i EU.

I enlighet  med Jörgen Warborns vision strävar Moderaterna mot ett företagsvänligare EU genom regelförenkling och främjande av frihandel. Genom att skapa bättre förutsättningar för företag att växa och expandera både nationellt och internationellt ser Moderaterna att man kan säkerställa hållbar tillväxt och välstånd för alla.

Verifierad av MonsterInsights