Skaras ekonomiska kris: Från plus till minus 68 miljoner

Skara kommuns ekonomiska kris: Från överskott till underskott på 68 miljoner kronor

Skara kommun står inför en ekonomisk utmaning av sällan skådat slag. Trots en förväntad positiv utveckling har kommunen nu prognostiserat ett underskott på hela 68 miljoner kronor för innevarande år. Huvudorsakerna till denna drastiska vändning är flera, men det allvarligaste på lång sikt är att nämnderna och styrelserna förväntas gå med 25 miljoner kronor i underskott. Mest kritisk är situationen inom omsorgsnämnden.

En av de största faktorerna bakom det kraftiga underskottet är att man inte tagit höjd för pensionerna i årets budget. Detta är en påtaglig brist i den ekonomiska planeringen och visar på behovet av bättre framtidsprognoser och mer robusta budgetförutsättningar.

Omsorgsnämnden står för det största enskilda underskottet. Här pågår ett intensivt arbete med att se över bemanningen i ett försök att anpassa kostnaderna till den tillgängliga budgetramen. Trots dessa insatser väntar ytterligare utmaningar. Om den politiska ledningens budget för 2025 går igenom, kommer omsorgsnämnden att drabbas av nya besparingar. Detta innebär att ett mycket omfattande arbete krävs för att de ekonomiska ramarna ska hållas.

”Det var länge sedan det såg ut så här, men orsaken är pensioner,” säger kommunalrådet Gunilla Druve Jansson (C) till Sklt.

Trots den dystra ekonomiska bilden finns några ljuspunkter. Skara kommun äger två helägda kommunala bolag som bidrar med ett överskott. Utan dessa skulle underskottet vara ännu större.

Det är också viktigt att sätta denna ekonomiska kris i relation till att den politiska ledningen beslutade att höja skatten med 0,40 kronor per hundralapp från och med 2024. Trots denna skattehöjning är underskottet betydande, vilket understryker omfattningen av de ekonomiska problemen.

Räddningen för kommunen kan dock ligga i de stora överskotten från förra mandatperioden. Genom att använda medel från Resultatutjämningsreserven kan kommunen mildra de omedelbara effekterna av underskottet.

”Det är tur att vi har dessa reserver att tillgå, annars hade situationen varit ännu mer kritisk,” konstaterar oppositionsrådet. ”Men det är inte en hållbar lösning på lång sikt. Vi måste arbeta fram en mer stabil och hållbar budgetstrategi för framtiden.”

Den ekonomiska krisen i Skara kommun visar på vikten av noggrann ekonomisk planering och behovet av att vara förberedd på oväntade kostnader. Kommunens invånare kan förvänta sig en tid av tuffa beslut och förändringar när man försöker återfå den ekonomiska balansen.

Verifierad av MonsterInsights