Samhällsbyggnadsnämnden ville ta ställning mot att den mest nödvändiga elförsörjningen skulle bli riksintresse. Detta stoppades i kommunstyrelsen av Moderaterna och SD med stöd från KD. […]