My Market i Ardala stänger

Ardalas obemannade butik, My Market, stänger då ägaren vill gå i pension

Den välbesökta obemannade butiken, My Market, som har varit en livlina för invånarna i Ardala, meddelar att den kommer att stänga. Beslutet kommer som en chock för många, då butiken har varit en uppskattad del av samhället sedan den öppnade sina dörrar 2021.

Ägaren Lennart, som har drivi den dygnetruntöppna butiken sedan dess start, har beslutat att gå i pension, vilket har lett till beslutet att stänga butiken. För invånarna i Ardala har My Market varit mer än bara en butik; det har varit en plats där de kunde handla när det passade dem bäst, oavsett tid på dygnet.

Nyheten om butikens nedläggning har mötts med stor besvikelse bland kunderna. Många har uttryckt sin tacksamhet för den bekvämlighet och tillgänglighet som My Market har erbjudit under åren. För många äldre invånare har butiken varit en ovärderlig resurs, särskilt för dem som har svårt att ta sig till andra butiker under sena timmar.

Foto: skärmdump från Facebook

Verifierad av MonsterInsights