Varslen ökade 2023: Den här branschen är värst drabbad.

Varslen ökade 2023 visar statistik från Arbetsförmedlingen. Här är branschen som drabbats värst, och läget i Skaraborg.

Året 2023 har präglats av en tuff verklighet för näringslivet, där varslen ökade och totalt 72 459 personer ställdes inför uppsägning i Sverige. En särskilt mörk skugga föll över byggsektorn, som varslade över 3 500 personer enbart under det sista kvartalet. Statistik från Arbetsförmedlingen avslöjar att detta är den högsta nivån av varsel inom bygg sedan finanskrisen.

Johan Deremar, nationalekonom och prognosansvarig för Byggföretagen, ger en analys av den prekära situationen i ett pressmeddelande :

– Tvärniten i bostadsbyggandet är långt ifrån över, även om inflationen är på väg ner och Riksbanken slutar att höja styrräntan.

Deremar betonar att stigande materialpriser, skenande energikostnader och en svagare hushållsekonomi har skapat en osäkerhet som byggbranschen inte stött på på mycket länge.

– Tyvärr blev 2023 det ’skitår’ som Byggföretagen tidigt varnade för,” tillägger han.

Under hela 2023 var det totala antalet varsel inom byggsektorn 9 166 personer, en ökning med hela 154% jämfört med föregående år. Denna alarmerande ökning är ett direkt resultat av de utmaningar som branschen står inför, inklusive prisökningar på material och eskalerande energikostnader.

Skaraborgs tillväxt kan innebära en vändning

Skaraborg upplever en tydlig inbromsning inom bostadssegmentet. Trots stora investeringar inom civilt och militärt försvar, kriminalvård och industrins gröna omställning, ser byggbranschen en kluven ekvation. Inför den kommande byggbranschdagen den 19 mars diskuteras intensivt hur man ska möta de utmaningar som regionen står inför.
En talesperson för sektorn konstaterar:

– Vi står inför en stor omställning i Skaraborg med stora planerade investeringar. Det kommer innebära behov av såväl bostäder som samhällsfastigheter, och det är nödvändigt att vi i tid skapar förutsättningar för detta.

I centrum av diskussionen är det brådskande behovet av att påbörja byggprojekten tidigt för att undvika fördyrande tidsnöd när investeringarna väl är på plats. Med den stundande omställningen i Skaraborg, där behoven sträcker sig från bostäder till infrastruktur, är det klart att byggbranschen står inför en komplex utmaning som kräver noggrant övervägande och tidig planering.

Bostadsfrågan och infrastrukturfrågor ingår i de strategiska frågor som också behandlas i Skaraborgs kommunalförbund.

Foto: En stor mängd byggnadsprojekt pågår i Skara.

Verifierad av MonsterInsights