500 anställda i Skara berörs av IAC konkursansökan

Som vi rapporterat har IAC ansökt om konkurs.

Det svenska företaget International Automotive Components Group Sweden AB (”IAC Sweden”) har idag lämnat in en konkursansökan till Göteborgs tingsrätt. Företaget, en viktig leverantör till den svenska fordonsindustrin, har kämpat med en rad ekonomiska utmaningar de senaste åren.

IAC Group förklarar att företaget har påverkats av en mycket dynamisk marknadsmiljö efter pandemin, med betydande svårigheter i leveranskedjan, historiskt hög material- och energiinflation samt osäkerhet i kundernas beställningsmönster. Dessa faktorer har tillsammans skapat stor press på företagets finansiella resultat.

Trots att den nya globala ledningen har arbetat intensivt för att hitta en lösning för den svenska verksamheten, har kortsiktiga likviditetsproblem förhindrat en hållbar framtid för IAC Swedens tillgångar. Företaget har inte kunnat säkra den nödvändiga likviditeten för att fortsätta sin verksamhet, skydda jobben för sina anställda i Sverige och behålla verksamheten inom koncernen.

”På grund av dessa utmaningar har vi genomgått en noggrann översyn för att hitta den bästa vägen framåt som möjliggör fortsatt leverans till våra kunder och skapar ett hållbart och lönsamt företag”, säger IAC Group i ett uttalande. ”Tyvärr har vi inte kunnat övervinna de kortsiktiga likviditetsutmaningarna.”

En konkursförvaltare kommer att utses för att hantera övergången av IAC Swedens verksamhet och personalstyrka. IAC Group lovar att samarbeta fullt ut med konkursförvaltaren för att säkerställa en smidig övergång och förhoppningsvis uppnå ett positivt resultat för alla inblandade parter – leverantörer, anställda och kunder.

Frågor hänvisas till den konkursförvaltare som tingsrätten kommer att utse under dagen.

I Skara berörs 500 anställda.

Verifierad av MonsterInsights