Kråks får ha evenemangstältet!

Kråks får tillfälligt bygglov för evenemangstältet. Snabb hantering i samhällsbyggnadsnämnden

Idag fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att Kråks kommer att få ha uppe sitt evenemangstält efter en överenskommelse om att tjänstepersonerna skyndsamt ska ta fram ett underlag för ett tillfälligt bygglov. Beslutet innebär att bygglovet sedan snabbt kan bli giltigt genom ett ordförandebeslut. För att hantera ärendet snabbt justerades dagens beslut i nämnden direkt.

Sture Nilsson från Moderaterna, som drivit ärendet i nämnden, uttryckte sin glädje över att det till slut gick att nå en lösning. ”Det har varit ett idogt arbete och jag är nöjd med att vi äntligen har en plan som fungerar för alla parter,” sa Nilsson efter mötet.

Nilsson har i flera veckor förhandlat med nämndens ordförande, Lars Berg från Centerpartiet, för att hitta en lösning. Ett tidigare förslag från Berg att utreda frågan i höst, men inte göra någon tillsyn över sommaren, ansåg Moderaterna inte vara tillräckligt. Nilsson betonade att all myndighetsutövning måste vara korrekt och lika för alla.

Dagens lösning ses som ett resultat av intensivt arbete med stöd av förvaltningen. Dessutom kommer Nilssons förslag om en generell dispens att utredas efter sommaren för att möjliggöra fler evenemang och lösa problematiken inför framtiden.

”Det här är ett viktigt steg för att säkerställa att Kråks kan fortsätta sina evenemang utan avbrott,” avslutade Nilsson. ”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra riktlinjer för att stödja evenemang och kulturaktiviteter i kommunen.”

Verifierad av MonsterInsights