Wästgötabagarn i konkurs i Skara

Wästgötabagarns butik i Skara, även känd som WB Skara AB, har gått i konkurs den 29:e december, meddelar VD:n och ägaren Anders Berglöw som Skaraborgs nyheter var först med att rapportera om. Denna konkurs följer på tidigare nedgångar inom den oäkta koncernen, där Mariestads Hembageri AB och Kakprofessorn AB också har fallit offer för ekonomiska svårigheter.

Ägandet av butikerna i Mariestad och Skövde överfördes dock till Vänerbröd AB innan konkursen och förblir därmed opåverkade. Framtiden är oviss för de 8 anställda som företaget hade vid senaste årsskiftet i Skara.

Den ekonomiska oron sprider sig genom koncernens nio olika bolag, vilket berör många fler anställda. Med konkurserna som skakar grunden är frågan nu huruvida fler bolag inom den oäkta koncernen kommer att drabbas av liknande öden framöver

Verifierad av MonsterInsights