Björndammen ska snart stå klar!

Arbetet med att snygga till Björndammen pågår

Förbättringsarbetet vid Björndammen är i full gång. Just nu pågår kompletterande gjutarbete med målet att förbättra avrinningen i dammens botten, så att smältvatten inte längre blir stående i bassängen när den ska vara tom under vintern.

Under tiden som arbetet med dammen fortskrider är parkeringsplatserna på dammens ena sida avstängda. Avstängningen trädde i kraft den 6 maj och kommunens ambition är att arbetet ska vara slutfört lagom till nationaldagen den 6 juni.

Björndammsparken har genomgått en omfattande förvandling under de senaste åren. Nya perenner har planterats, parkeringsplatserna har planerats om och området har fått ett ansiktslyft. För att öka säkerheten har övervakningskameror installerats vid resecentrum, vilket har bidragit till en ökad trygghetskänsla i området.

Flera Skarabor som passerar parken uttrycker sin uppskattning över de pågående förbättringarna. —- Det är roligt att se att de nu fixar de sista detaljerna så att Björndammen blir riktigt fin, säger en av de boende.

Kommunens satsning på att försköna och förbättra Björndammsparken är ett led i att skapa en trivsam och trygg miljö för både invånare och besökare. När arbetet är klart förväntas området vara ännu mer attraktivt och tillgängligt för allmänheten.

För mer information om projektets framsteg och tillfälliga trafikförändringar, besök kommunens hemsida.

Verifierad av MonsterInsights